RELACJE INWESTORSKIE

Raport bieżący 1/2020

Oświadczenie emitenta w przedmiocie wcześniejszego wykupu obligacji serii a spółki pod firmą MJ DEVELOPR SP. Z O.O. z/s w Warszawie