RODO I REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Postanowienia ogólne
 2. Strona pod domeną https://www.mjdeveloper.pl/ jest stroną o charakterze informacyjnym i jest prowadzona w celu prezentowania za pośrednictwem sieci Internet oferty MJ DEVELOPER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”).
 3. Administratorem Strony jest MJ DEVELOPER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000755303, REGON: 381676682, NIP: 5252768677, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł (zwana dalej „Administratorem”).
 4. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

Serwis – system stron funkcjonujący pod domeną https://flashinvestment.pl/ prowadzony i funkcjonujący zgodnie z Regulaminem;

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu określający zasady funkcjonowania Serwisu;

RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Użytkownik – podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu.

 1. Na stronie https://flashinvestment.pl/ w zakładce Kontakt znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie zapytań Spółce.
 2. Usługa świadczona drogą elektroniczną
 3. Usługa świadczona drogą elektroniczną tj. usługa polegająca na umożliwieniu prezentacji informacji dotyczących Spółki i świadczonych przez nią usług oraz udostępnianiu formularza kontaktowego stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Usługa świadczona drogą elektroniczną jest nieodpłatna.
 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z funkcjonalności Serwisu. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 5. Usługa świadczona drogą elektroniczną polega na udostępnieniu Użytkownikowi wszelkich funkcjonalności Serwisu, a w szczególności polega na:
 6. udostępnianiu na indywidualne żądanie Użytkownika informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji o usługach świadczonych przez Spółkę;
 7. udostępnianiu formularza kontaktowego, umożliwiającego wysłanie poprzez system informatyczny wiadomości do Spółki.
 8. W celu prawidłowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną Użytkownik powinien dysponować:
 9. połączeniem z siecią Internet;
 10. sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, akceptującymi pliki „cookies”.

III.  Polityka cookies

 1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 6. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: “sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz “stałe” (persistent cookies) – pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 8. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
 9. cookies „Google Analytics” – statystyki dla witryny;
 10. cookies „reklamowe”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej ukierunkowanych na ich zainteresowania;
 11. cookies w celu oznaczenia akceptacji polityki cookies.
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 13. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 14. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 15. Dane osobowe
 16. Dane osobowe ujawnione przez Użytkownika w formularzu kontaktowym lub subskrypcji są przetwarzane zgodnie z RODO.
 17. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Spółka.
 18. Zakres i zasady przetwarzania danych osobowych uregulowany jest w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej na stronie https://flashinvestment.pl/
 19. Postanowienia końcowe
 20. Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu oraz informacje o naruszeniach Regulaminu dokonanych przez Użytkowników, można zgłaszać na adres e-mail Spółki biuro@mjdeveloper.pl
 21. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 22. Wszystkie prawa własności intelektualnej, łącznie z prawami autorskimi i znakami towarowymi, do materiałów publikowanych przez lub w imieniu Spółki na Stronie (np. tekst i obrazy) stanowią własność Spółki lub jej licencjodawców.

Informacja o przetwarzaniu danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MJ DEVELOPER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 15, 01-797 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr nr KRS 0000755303, REGON: 381676682, NIP: 5252768677, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, dalej: Administrator. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane w odpowiedzi na zadane pytanie i obsługi Państwa zgłoszenia. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo w zakładce Polityka przetwarzania danych osobowych. Wypełnienie pól fakultatywnych stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez Administratora w celu ułatwienia kontaktu z Państwem. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.